มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22696' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13880,13941,19832,1779,19731,12253,4637,15551,18121,6397,20571,5119,14084,15436,10614,16187,12438,21583 Array ( [0] => 13880 [1] => 13941 [2] => 19832 [3] => 1779 [4] => 19731 [5] => 12253 [6] => 4637 [7] => 15551 [8] => 18121 [9] => 6397 [10] => 20571 [11] => 5119 [12] => 14084 [13] => 15436 [14] => 10614 [15] => 16187 [16] => 12438 [17] => 21583 )