มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22695' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13916,2652,9668,18852,8955,24475,24501,4636,20036,13981,21782,21781,22696,24362,19633,21161,16200,8876 Array ( [0] => 13916 [1] => 2652 [2] => 9668 [3] => 18852 [4] => 8955 [5] => 24475 [6] => 24501 [7] => 4636 [8] => 20036 [9] => 13981 [10] => 21782 [11] => 21781 [12] => 22696 [13] => 24362 [14] => 19633 [15] => 21161 [16] => 16200 [17] => 8876 )