มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22686' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1787,16194,1838,8869,13855,5940,337,2183,21117,8768,6392,14079,21575,13547,21576,21574,1805,2173 Array ( [0] => 1787 [1] => 16194 [2] => 1838 [3] => 8869 [4] => 13855 [5] => 5940 [6] => 337 [7] => 2183 [8] => 21117 [9] => 8768 [10] => 6392 [11] => 14079 [12] => 21575 [13] => 13547 [14] => 21576 [15] => 21574 [16] => 1805 [17] => 2173 )