มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22686' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23831,16205,18908,8876,20397,18862,21000,15435,8888,13855,4396,22898,9820,75,17499,22691,21846,21269 Array ( [0] => 23831 [1] => 16205 [2] => 18908 [3] => 8876 [4] => 20397 [5] => 18862 [6] => 21000 [7] => 15435 [8] => 8888 [9] => 13855 [10] => 4396 [11] => 22898 [12] => 9820 [13] => 75 [14] => 17499 [15] => 22691 [16] => 21846 [17] => 21269 )