มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22686' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1846,9670,10821,64,24947,24110,19832,10092,20565,4124,21513,18585,2181,1799,10483,18766,16143,21602 Array ( [0] => 1846 [1] => 9670 [2] => 10821 [3] => 64 [4] => 24947 [5] => 24110 [6] => 19832 [7] => 10092 [8] => 20565 [9] => 4124 [10] => 21513 [11] => 18585 [12] => 2181 [13] => 1799 [14] => 10483 [15] => 18766 [16] => 16143 [17] => 21602 )