สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22611' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14550,14605,10716,8277,23850,3165,3523,21339,2603,6604,5640,5181,22991,24682,18946,21376,25196,6633 Array ( [0] => 14550 [1] => 14605 [2] => 10716 [3] => 8277 [4] => 23850 [5] => 3165 [6] => 3523 [7] => 21339 [8] => 2603 [9] => 6604 [10] => 5640 [11] => 5181 [12] => 22991 [13] => 24682 [14] => 18946 [15] => 21376 [16] => 25196 [17] => 6633 )