สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart

Size: about 52 cm × 52 cm
Printing: full color
Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'22602' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7727,8533,8177,7944,5743,17571,10929,16462,20211,17155,10795,15206,16819,15605,10410,12346,21064,15598 Array ( [0] => 7727 [1] => 8533 [2] => 8177 [3] => 7944 [4] => 5743 [5] => 17571 [6] => 10929 [7] => 16462 [8] => 20211 [9] => 17155 [10] => 10795 [11] => 15206 [12] => 16819 [13] => 15605 [14] => 10410 [15] => 12346 [16] => 21064 [17] => 15598 )