พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

1,200 BAHT
พรีออเดอร์

-Size: height 158 × width 92 mm (folded state)
-Material: synthetic leather
-Mountable size (maximum): Vertical 150 x horizontal 85 mm or less

q select pid from dex_product where pid<>'22519' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14332,15846,12421,12946,14322,22081,14333,15844,22498,21900,19375,11724,13372,15843,14197,20609,12739,12947 Array ( [0] => 14332 [1] => 15846 [2] => 12421 [3] => 12946 [4] => 14322 [5] => 22081 [6] => 14333 [7] => 15844 [8] => 22498 [9] => 21900 [10] => 19375 [11] => 11724 [12] => 13372 [13] => 15843 [14] => 14197 [15] => 20609 [16] => 12739 [17] => 12947 )