พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

1,200 BAHT
พรีออเดอร์

-Size: height 158 × width 92 mm (folded state)
-Material: synthetic leather
-Mountable size (maximum): Vertical 150 x horizontal 85 mm or less

q select pid from dex_product where pid<>'22518' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14326,12421,14434,20365,12425,12945,20193,12415,19291,12944,22524,16680,22525,15634,15311,18040,22520,16307 Array ( [0] => 14326 [1] => 12421 [2] => 14434 [3] => 20365 [4] => 12425 [5] => 12945 [6] => 20193 [7] => 12415 [8] => 19291 [9] => 12944 [10] => 22524 [11] => 16680 [12] => 22525 [13] => 15634 [14] => 15311 [15] => 18040 [16] => 22520 [17] => 16307 )