พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กรกฎาคม 2019

1,130 BAHT

Size: Approx. W300 x H390mm (not including the handle)
Material: 100% Cotton

Product: Atelier Magi

q select pid from dex_product where pid<>'22517' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12948,21232,21900,11606,14327,22373,15311,15305,15297,20368,22519,12945,20192,21870,14336,18320,18040,20364 Array ( [0] => 12948 [1] => 21232 [2] => 21900 [3] => 11606 [4] => 14327 [5] => 22373 [6] => 15311 [7] => 15305 [8] => 15297 [9] => 20368 [10] => 22519 [11] => 12945 [12] => 20192 [13] => 21870 [14] => 14336 [15] => 18320 [16] => 18040 [17] => 20364 )