พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

2,000 BAHT
พรีออเดอร์

Size: B1 (H1030 x W728 mm)

Material: Suede (Polyester)

Product: KADOKAWA

q select pid from dex_product where pid<>'22515' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6673,16824,12322,15191,8381,15379,18626,21038,16855,13842,7293,15535,17572,10646,8069,16456,17580,10951 Array ( [0] => 6673 [1] => 16824 [2] => 12322 [3] => 15191 [4] => 8381 [5] => 15379 [6] => 18626 [7] => 21038 [8] => 16855 [9] => 13842 [10] => 7293 [11] => 15535 [12] => 17572 [13] => 10646 [14] => 8069 [15] => 16456 [16] => 17580 [17] => 10951 )