พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

2,000 BAHT
พรีออเดอร์

Size: B1 (H1030 x W728 mm)

Material: Suede (Polyester)

Product: KADOKAWA

q select pid from dex_product where pid<>'22514' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7016,13902,14022,15179,7352,8089,8448,10410,7262,21040,15615,8442,12960,7517,9953,8109,8063,17587 Array ( [0] => 7016 [1] => 13902 [2] => 14022 [3] => 15179 [4] => 7352 [5] => 8089 [6] => 8448 [7] => 10410 [8] => 7262 [9] => 21040 [10] => 15615 [11] => 8442 [12] => 12960 [13] => 7517 [14] => 9953 [15] => 8109 [16] => 8063 [17] => 17587 )