พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

2,000 BAHT
พรีออเดอร์

Size: B1 (H1030 x W728 mm)

Material: Suede (Polyester)

Product: KADOKAWA

q select pid from dex_product where pid<>'22513' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8228,21048,7035,10274,15178,7529,7289,8061,16814,15194,10404,7943,8106,8223,10205,21552,8527,7891 Array ( [0] => 8228 [1] => 21048 [2] => 7035 [3] => 10274 [4] => 15178 [5] => 7529 [6] => 7289 [7] => 8061 [8] => 16814 [9] => 15194 [10] => 10404 [11] => 7943 [12] => 8106 [13] => 8223 [14] => 10205 [15] => 21552 [16] => 8527 [17] => 7891 )