พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 29 พฤษภาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กันยายน 2019

1,200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22512' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15080,3369,15081,15056,17864,17868,16080,6335,17904,15082,17905,19353,17876,17897,18647,15084,16081,15078 Array ( [0] => 15080 [1] => 3369 [2] => 15081 [3] => 15056 [4] => 17864 [5] => 17868 [6] => 16080 [7] => 6335 [8] => 17904 [9] => 15082 [10] => 17905 [11] => 19353 [12] => 17876 [13] => 17897 [14] => 18647 [15] => 15084 [16] => 16081 [17] => 15078 )