สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22504' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12510,16520,13082,10346,16516,16521,13083,202,16514,3841,6538,16517,10652,7958,14178,16522,18623,14639 Array ( [0] => 12510 [1] => 16520 [2] => 13082 [3] => 10346 [4] => 16516 [5] => 16521 [6] => 13083 [7] => 202 [8] => 16514 [9] => 3841 [10] => 6538 [11] => 16517 [12] => 10652 [13] => 7958 [14] => 14178 [15] => 16522 [16] => 18623 [17] => 14639 )