มีสินค้า

600 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22504' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,354,21481,14639,21486,6470,21524,16520,23373,7391,3841,10433,202,18028,356,23374,8709,12510,14948 Array ( [0] => 354 [1] => 21481 [2] => 14639 [3] => 21486 [4] => 6470 [5] => 21524 [6] => 16520 [7] => 23373 [8] => 7391 [9] => 3841 [10] => 10433 [11] => 202 [12] => 18028 [13] => 356 [14] => 23374 [15] => 8709 [16] => 12510 [17] => 14948 )