พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

17,900 BAHT
19700 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
-Completed colored figures
・ Dedicated pedestal
※ Built-in LED light, flashing gimmick
※ AAA batteries × 3 (sold separately)

[Product material]
Figure body: PVC · ABS
Base: ABS

[Target age]
15 years old or older

[Product size]
King Dark: Total height 230mm (including pedestal) / total width about 290mm (including pedestal)
GOD villain corps: 50mm in height

q select pid from dex_product where pid<>'22463' and ( pcharacter='205' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10739,21827,13244,16159,20952,14739,3206,10999,10080,17197,21824,12051,19672,20946,14784,19564,22075,10725 Array ( [0] => 10739 [1] => 21827 [2] => 13244 [3] => 16159 [4] => 20952 [5] => 14739 [6] => 3206 [7] => 10999 [8] => 10080 [9] => 17197 [10] => 21824 [11] => 12051 [12] => 19672 [13] => 20946 [14] => 14784 [15] => 19564 [16] => 22075 [17] => 10725 )