สินค้าหมด

© 小林 立/スクウェアエニックス・咲全国編製作委員会

3,700 BAHT

21cm 1/7scale

Saki (咲-Saki-) is an ongoing Japanese manga, serialized in Square Enix's Young Gangan. Anime of "Saki The Nationals" aired in 2014 as well. Hajime is the most popular Character as MOE musume.
This typical "Tsurupeta" figure is not mannish but super cute body line, expression, posing will facinate a lot of fans

q select pid from dex_product where pid<>'2246' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10787,23117,7481,4705,20117,2749,9967,1564,7335,11987,2019,22978,18213,4706,9336,20788,22500,8285 Array ( [0] => 10787 [1] => 23117 [2] => 7481 [3] => 4705 [4] => 20117 [5] => 2749 [6] => 9967 [7] => 1564 [8] => 7335 [9] => 11987 [10] => 2019 [11] => 22978 [12] => 18213 [13] => 4706 [14] => 9336 [15] => 20788 [16] => 22500 [17] => 8285 )