พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Reproduce the genealogy of MS considered in The Origin MSD with HG kit!

“YMS-07A-0 Prototype Ghufu (MOV Blue Color Ver.)” Appeared from the evolution system of Zaku MS. !

From "Mobile Suit Gundam THE ORIGIN" MSD (Mobile Suits Discovery),

Commercialized the prototype Gufu (MOV Blue Color Ver.) With the HG series kit.

We reproduce impressive coloring in molding color! !

● Reproduce the distinctive coloring based on blue in molding color!

● Reproduce the shape of the forearm that is different from the “prototype Gyufu (tactical demonstration machine)” released at the store (sold separately)!

● The arms and legs are made up of two colors, unlike other gufus!

● Original markings included!

● Heat hawk comes in 2 types: battle form and storage form (for carrying).

Supplied Armament: MS Machine Gun / Heat Hawk / Shield

----------------------------------------------

1/144 scale assembly type plastic model

Target age: 8 years old or more

Product material: PS · PE

・ No glue is used for assembly

----------------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'22451' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8575,1174,9262,3925,19381,9164,8619,6173,8618,11416,22336,983,1627,8616,8626,9163,17916,10297 Array ( [0] => 8575 [1] => 1174 [2] => 9262 [3] => 3925 [4] => 19381 [5] => 9164 [6] => 8619 [7] => 6173 [8] => 8618 [9] => 11416 [10] => 22336 [11] => 983 [12] => 1627 [13] => 8616 [14] => 8626 [15] => 9163 [16] => 17916 [17] => 10297 )