พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย สิงหาคม 2019

1,000 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

From "Mobile Suit Gundam THE ORIGIN" Chapter 4: "The Eve of Destiny",

Commercialized MS-04 BUG, a prototype that made the MSF threat known to the Earth Federation, available with the HG series kit.

Reproduce the distinctive "orange" machine color with molded colors!

● Reproduce the coloring based on "orange" at the time of trial operation with molding color!

Unlike the Lamba-Ral machine (sold separately), the upper arm and leg parts consist of two colors.

● Comes with a special sticker that can reproduce the numbering in the play!

● A variety of armaments are included that will lead to the first MS battle in human history, the Battle of the Smith Sea!

Heat hawk comes in two types: battle form and storage form (for carrying).

The shield can be mounted on the arm.

● Armor parts, such as shoulder armor, are reproduced with precise details!

Supplied Armament: MS Machine Gun / Heat Hawk / Shield

----------------------------------------------

1/144 scale assembly type plastic model

Target age: 8 years old or more

Product material: PS · PE

・ No glue is used for assembly

----------------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'22449' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3074,12295,5131,5418,3072,22450,22453,9118,20678,1713,5271,9487,5861,3684,17031,5199,8409,9486 Array ( [0] => 3074 [1] => 12295 [2] => 5131 [3] => 5418 [4] => 3072 [5] => 22450 [6] => 22453 [7] => 9118 [8] => 20678 [9] => 1713 [10] => 5271 [11] => 9487 [12] => 5861 [13] => 3684 [14] => 17031 [15] => 5199 [16] => 8409 [17] => 9486 )