สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart

มีของแถมพิเศษคือ A4 Visual Sheet

q select pid from dex_product where pid<>'22424' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1856,1972,4614,2773,1898,1278,10257,24655,2595,9317,10261,4448,12994,11125,1271,1253,25171,1250 Array ( [0] => 1856 [1] => 1972 [2] => 4614 [3] => 2773 [4] => 1898 [5] => 1278 [6] => 10257 [7] => 24655 [8] => 2595 [9] => 9317 [10] => 10261 [11] => 4448 [12] => 12994 [13] => 11125 [14] => 1271 [15] => 1253 [16] => 25171 [17] => 1250 )