พรีออเดอร์

2,500 BAHT
2800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22424' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2592,9748,2784,595,22372,1268,1856,3544,1256,4596,11125,3163,6698,3460,21767,1269,2865,4609 Array ( [0] => 2592 [1] => 9748 [2] => 2784 [3] => 595 [4] => 22372 [5] => 1268 [6] => 1856 [7] => 3544 [8] => 1256 [9] => 4596 [10] => 11125 [11] => 3163 [12] => 6698 [13] => 3460 [14] => 21767 [15] => 1269 [16] => 2865 [17] => 4609 )