พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Limited release box comes with a bonus disc featuring newly shot footage. Features slip case box packaging. Comes with a booklet. 5.1 ch surround sound audio. Contents includes footage from Day 1 : August 4, 2018 and Day 2: August 5, 2018. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22423' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4221,17292,9921,2856,3379,9774,3151,3251,5019,5246,3034,3352,1689,20187,5232,8359,2508,3252 Array ( [0] => 4221 [1] => 17292 [2] => 9921 [3] => 2856 [4] => 3379 [5] => 9774 [6] => 3151 [7] => 3251 [8] => 5019 [9] => 5246 [10] => 3034 [11] => 3352 [12] => 1689 [13] => 20187 [14] => 5232 [15] => 8359 [16] => 2508 [17] => 3252 )