พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Limited release box comes with a bonus disc featuring newly shot footage. Features slip case box packaging. Comes with a booklet. 5.1 ch surround sound audio. Contents includes footage from Day 1 : August 4, 2018 and Day 2: August 5, 2018. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22423' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13595,11873,6255,5430,4220,13085,22422,8371,9784,6617,11391,11007,4064,1382,2508,18977,17296,5100 Array ( [0] => 13595 [1] => 11873 [2] => 6255 [3] => 5430 [4] => 4220 [5] => 13085 [6] => 22422 [7] => 8371 [8] => 9784 [9] => 6617 [10] => 11391 [11] => 11007 [12] => 4064 [13] => 1382 [14] => 2508 [15] => 18977 [16] => 17296 [17] => 5100 )