พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Limited release box comes with a bonus disc featuring newly shot footage. Features slip case box packaging. Comes with a booklet. 5.1 ch surround sound audio. Contents includes footage from Day 1 : August 4, 2018 and Day 2: August 5, 2018. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22423' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8269,3034,9784,10708,3816,8271,6449,13593,4220,3156,9796,3155,14249,13086,3151,7770,8359,9797 Array ( [0] => 8269 [1] => 3034 [2] => 9784 [3] => 10708 [4] => 3816 [5] => 8271 [6] => 6449 [7] => 13593 [8] => 4220 [9] => 3156 [10] => 9796 [11] => 3155 [12] => 14249 [13] => 13086 [14] => 3151 [15] => 7770 [16] => 8359 [17] => 9797 )