พรีออเดอร์

6,500 BAHT
7200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Limited release box comes with a bonus disc featuring newly shot footage. Features slip case box packaging. Comes with a booklet. 5.1 ch surround sound audio. Contents includes footage from Day 1 : August 4, 2018 and Day 2: August 5, 2018. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22423' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8370,9773,1383,6256,9784,3251,2856,9921,5233,4070,2482,8366,5931,5232,13594,3253,1382,3327 Array ( [0] => 8370 [1] => 9773 [2] => 1383 [3] => 6256 [4] => 9784 [5] => 3251 [6] => 2856 [7] => 9921 [8] => 5233 [9] => 4070 [10] => 2482 [11] => 8366 [12] => 5931 [13] => 5232 [14] => 13594 [15] => 3253 [16] => 1382 [17] => 3327 )