พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Contents include footage from Day 2 : August 5, 2018. 5.1 ch surround sound audio. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22421' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18875,10153,1401,11620,8487,8271,3251,12864,1400,3157,8366,9772,6255,22423,3153,1388,18980,22422 Array ( [0] => 18875 [1] => 10153 [2] => 1401 [3] => 11620 [4] => 8487 [5] => 8271 [6] => 3251 [7] => 12864 [8] => 1400 [9] => 3157 [10] => 8366 [11] => 9772 [12] => 6255 [13] => 22423 [14] => 3153 [15] => 1388 [16] => 18980 [17] => 22422 )