พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Contents include footage from Day 2 : August 5, 2018. 5.1 ch surround sound audio. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22421' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20187,1400,12863,5227,5019,6250,5091,18979,9796,20186,1689,4220,1317,3817,2833,12760,8267,1380 Array ( [0] => 20187 [1] => 1400 [2] => 12863 [3] => 5227 [4] => 5019 [5] => 6250 [6] => 5091 [7] => 18979 [8] => 9796 [9] => 20186 [10] => 1689 [11] => 4220 [12] => 1317 [13] => 3817 [14] => 2833 [15] => 12760 [16] => 8267 [17] => 1380 )