สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21338,20471,23644,21807,21588,23420,21589,21584,11772,21590,20468,11774,19531,21587,20469,11775,22150,11776 Array ( [0] => 21338 [1] => 20471 [2] => 23644 [3] => 21807 [4] => 21588 [5] => 23420 [6] => 21589 [7] => 21584 [8] => 11772 [9] => 21590 [10] => 20468 [11] => 11774 [12] => 19531 [13] => 21587 [14] => 20469 [15] => 11775 [16] => 22150 [17] => 11776 )