พรีออเดอร์

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21807,20471,11776,11772,21338,20468,19531,23029,21590,21588,20469,11774,20470,21587,11775,11773,22150,21584 Array ( [0] => 21807 [1] => 20471 [2] => 11776 [3] => 11772 [4] => 21338 [5] => 20468 [6] => 19531 [7] => 23029 [8] => 21590 [9] => 21588 [10] => 20469 [11] => 11774 [12] => 20470 [13] => 21587 [14] => 11775 [15] => 11773 [16] => 22150 [17] => 21584 )