สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21589,23029,20469,11772,23941,20468,21807,23644,19531,23411,21588,21584,25189,11775,24716,22150,20471,21590 Array ( [0] => 21589 [1] => 23029 [2] => 20469 [3] => 11772 [4] => 23941 [5] => 20468 [6] => 21807 [7] => 23644 [8] => 19531 [9] => 23411 [10] => 21588 [11] => 21584 [12] => 25189 [13] => 11775 [14] => 24716 [15] => 22150 [16] => 20471 [17] => 21590 )