สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22417' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21587,23029,20470,20471,19531,23644,21588,21589,21338,11775,23420,21807,22150,21584,21590,24716,23411,20469 Array ( [0] => 21587 [1] => 23029 [2] => 20470 [3] => 20471 [4] => 19531 [5] => 23644 [6] => 21588 [7] => 21589 [8] => 21338 [9] => 11775 [10] => 23420 [11] => 21807 [12] => 22150 [13] => 21584 [14] => 21590 [15] => 24716 [16] => 23411 [17] => 20469 )