พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22416' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5644,23044,6415,19083,519,10160,5628,4927,9778,6590,21878,19398,2709,22835,22600,10986,21247,5438 Array ( [0] => 5644 [1] => 23044 [2] => 6415 [3] => 19083 [4] => 519 [5] => 10160 [6] => 5628 [7] => 4927 [8] => 9778 [9] => 6590 [10] => 21878 [11] => 19398 [12] => 2709 [13] => 22835 [14] => 22600 [15] => 10986 [16] => 21247 [17] => 5438 )