พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22416' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3595,3645,18461,5466,2860,21736,19529,6415,4226,15149,1744,22127,3441,4854,5506,6660,15828,6598 Array ( [0] => 3595 [1] => 3645 [2] => 18461 [3] => 5466 [4] => 2860 [5] => 21736 [6] => 19529 [7] => 6415 [8] => 4226 [9] => 15149 [10] => 1744 [11] => 22127 [12] => 3441 [13] => 4854 [14] => 5506 [15] => 6660 [16] => 15828 [17] => 6598 )