พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited Edition comes with a music video and trailer on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'22415' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6588,22832,5231,9787,6956,2647,21969,13376,205,21597,6609,21376,8829,21687,8642,22161,10157,5925 Array ( [0] => 6588 [1] => 22832 [2] => 5231 [3] => 9787 [4] => 6956 [5] => 2647 [6] => 21969 [7] => 13376 [8] => 205 [9] => 21597 [10] => 6609 [11] => 21376 [12] => 8829 [13] => 21687 [14] => 8642 [15] => 22161 [16] => 10157 [17] => 5925 )