พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited Edition comes with a music video and trailer on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'22415' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19307,9128,9214,18942,5802,21248,21966,20198,19057,22013,9973,22066,17181,13731,5345,20073,4032,3895 Array ( [0] => 19307 [1] => 9128 [2] => 9214 [3] => 18942 [4] => 5802 [5] => 21248 [6] => 21966 [7] => 20198 [8] => 19057 [9] => 22013 [10] => 9973 [11] => 22066 [12] => 17181 [13] => 13731 [14] => 5345 [15] => 20073 [16] => 4032 [17] => 3895 )