พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited Edition comes with a music video and trailer on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'22415' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10545,18224,21024,3910,6546,20858,7343,10155,10164,2861,260,20956,6585,24135,12965,20353,22810,19342 Array ( [0] => 10545 [1] => 18224 [2] => 21024 [3] => 3910 [4] => 6546 [5] => 20858 [6] => 7343 [7] => 10155 [8] => 10164 [9] => 2861 [10] => 260 [11] => 20956 [12] => 6585 [13] => 24135 [14] => 12965 [15] => 20353 [16] => 22810 [17] => 19342 )