พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Limited Edition comes with a music video and trailer on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'22415' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22542,20911,11207,2727,22583,10475,7833,9792,10996,7335,14047,6685,22054,10897,10163,2948,3647,18369 Array ( [0] => 22542 [1] => 20911 [2] => 11207 [3] => 2727 [4] => 22583 [5] => 10475 [6] => 7833 [7] => 9792 [8] => 10996 [9] => 7335 [10] => 14047 [11] => 6685 [12] => 22054 [13] => 10897 [14] => 10163 [15] => 2948 [16] => 3647 [17] => 18369 )