พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22412' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6331,10709,24711,16048,15034,22511,24715,5793,6629,6900,22162,20119,22801,5675,12973,2689,10156,21966 Array ( [0] => 6331 [1] => 10709 [2] => 24711 [3] => 16048 [4] => 15034 [5] => 22511 [6] => 24715 [7] => 5793 [8] => 6629 [9] => 6900 [10] => 22162 [11] => 20119 [12] => 22801 [13] => 5675 [14] => 12973 [15] => 2689 [16] => 10156 [17] => 21966 )