พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22412' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1429,14345,6558,15370,8286,5697,24759,13719,21674,19339,22186,22918,23510,18682,16124,5703,20936,2759 Array ( [0] => 1429 [1] => 14345 [2] => 6558 [3] => 15370 [4] => 8286 [5] => 5697 [6] => 24759 [7] => 13719 [8] => 21674 [9] => 19339 [10] => 22186 [11] => 22918 [12] => 23510 [13] => 18682 [14] => 16124 [15] => 5703 [16] => 20936 [17] => 2759 )