พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22410' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1391,11630,21021,1390,10699,1389,17431,19535,20467,14478,17430,22185,18220,17427,20188,14446,14444,17848 Array ( [0] => 1391 [1] => 11630 [2] => 21021 [3] => 1390 [4] => 10699 [5] => 1389 [6] => 17431 [7] => 19535 [8] => 20467 [9] => 14478 [10] => 17430 [11] => 22185 [12] => 18220 [13] => 17427 [14] => 20188 [15] => 14446 [16] => 14444 [17] => 17848 )