พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22410' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1389,1395,11631,14444,11759,18475,21021,19535,17022,1765,12866,21343,1392,14446,22184,22185,17423,17428 Array ( [0] => 1389 [1] => 1395 [2] => 11631 [3] => 14444 [4] => 11759 [5] => 18475 [6] => 21021 [7] => 19535 [8] => 17022 [9] => 1765 [10] => 12866 [11] => 21343 [12] => 1392 [13] => 14446 [14] => 22184 [15] => 22185 [16] => 17423 [17] => 17428 )