พรีออเดอร์

500 BAHT
560 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22409' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1365,1690,1369,15546,15541,15547,1373,13733,1375,8274,21327,15548,1362,1371,1370,1374,1368,19532 Array ( [0] => 1365 [1] => 1690 [2] => 1369 [3] => 15546 [4] => 15541 [5] => 15547 [6] => 1373 [7] => 13733 [8] => 1375 [9] => 8274 [10] => 21327 [11] => 15548 [12] => 1362 [13] => 1371 [14] => 1370 [15] => 1374 [16] => 1368 [17] => 19532 )