มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22406' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9153,5211,19080,4834,19419,14170,10474,8427,19415,10756,6568,19422,10439,21146,19423,14768,10868,19421 Array ( [0] => 9153 [1] => 5211 [2] => 19080 [3] => 4834 [4] => 19419 [5] => 14170 [6] => 10474 [7] => 8427 [8] => 19415 [9] => 10756 [10] => 6568 [11] => 19422 [12] => 10439 [13] => 21146 [14] => 19423 [15] => 14768 [16] => 10868 [17] => 19421 )