มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22404' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16060,18363,5939,22401,18140,10060,22398,19431,22212,17669,7389,20160,8654,15694,22637,16435,14727,15700 Array ( [0] => 16060 [1] => 18363 [2] => 5939 [3] => 22401 [4] => 18140 [5] => 10060 [6] => 22398 [7] => 19431 [8] => 22212 [9] => 17669 [10] => 7389 [11] => 20160 [12] => 8654 [13] => 15694 [14] => 22637 [15] => 16435 [16] => 14727 [17] => 15700 )