มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22402' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22368,13398,16438,8428,5939,14729,14728,3211,16148,21277,10059,14730,9983,11288,4834,22403,13400,13387 Array ( [0] => 22368 [1] => 13398 [2] => 16438 [3] => 8428 [4] => 5939 [5] => 14729 [6] => 14728 [7] => 3211 [8] => 16148 [9] => 21277 [10] => 10059 [11] => 14730 [12] => 9983 [13] => 11288 [14] => 4834 [15] => 22403 [16] => 13400 [17] => 13387 )