มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22400' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22623,21149,10003,22546,21143,16438,19293,7852,4087,6567,19420,10059,15887,14764,6568,13403,14769,7388 Array ( [0] => 22623 [1] => 21149 [2] => 10003 [3] => 22546 [4] => 21143 [5] => 16438 [6] => 19293 [7] => 7852 [8] => 4087 [9] => 6567 [10] => 19420 [11] => 10059 [12] => 15887 [13] => 14764 [14] => 6568 [15] => 13403 [16] => 14769 [17] => 7388 )