สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22400' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13388,4875,16060,10439,14733,19835,5520,8416,17325,19126,11492,22365,21143,20160,10756,5872,22491,7852 Array ( [0] => 13388 [1] => 4875 [2] => 16060 [3] => 10439 [4] => 14733 [5] => 19835 [6] => 5520 [7] => 8416 [8] => 17325 [9] => 19126 [10] => 11492 [11] => 22365 [12] => 21143 [13] => 20160 [14] => 10756 [15] => 5872 [16] => 22491 [17] => 7852 )