สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22316' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13931,14621,8888,10602,17521,19983,15643,11717,13939,16203,76,16207,5118,16209,4420,10605,70,543 Array ( [0] => 13931 [1] => 14621 [2] => 8888 [3] => 10602 [4] => 17521 [5] => 19983 [6] => 15643 [7] => 11717 [8] => 13939 [9] => 16203 [10] => 76 [11] => 16207 [12] => 5118 [13] => 16209 [14] => 4420 [15] => 10605 [16] => 70 [17] => 543 )