มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22307' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21270,21897,10420,14625,8045,14957,65,15434,2179,1825,2224,19819,21602,16211,18331,13871,14086,21511 Array ( [0] => 21270 [1] => 21897 [2] => 10420 [3] => 14625 [4] => 8045 [5] => 14957 [6] => 65 [7] => 15434 [8] => 2179 [9] => 1825 [10] => 2224 [11] => 19819 [12] => 21602 [13] => 16211 [14] => 18331 [15] => 13871 [16] => 14086 [17] => 21511 )