มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'22266' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23670,13918,22690,16221,2196,22904,13874,1797,21270,20342,10423,2177,22677,9578,22689,22307,8719,16190 Array ( [0] => 23670 [1] => 13918 [2] => 22690 [3] => 16221 [4] => 2196 [5] => 22904 [6] => 13874 [7] => 1797 [8] => 21270 [9] => 20342 [10] => 10423 [11] => 2177 [12] => 22677 [13] => 9578 [14] => 22689 [15] => 22307 [16] => 8719 [17] => 16190 )