มีสินค้า

950 BAHT
add to cart

พิเศษ ! รับ BOOKLET
GUNDAM NT MECHANICAL REPORT ฟรี 1 เล่ม เมื่อทำการสั่งซื้อ

/
q select pid from dex_product where pid<>'22200' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21406,18112,18114,17026,21362,18115,21403,19971,20052,21573,19156,20894,19288,21398,17025,22781,13098 Array ( [0] => 21406 [1] => 18112 [2] => 18114 [3] => 17026 [4] => 21362 [5] => 18115 [6] => 21403 [7] => 19971 [8] => 20052 [9] => 21573 [10] => 19156 [11] => 20894 [12] => 19288 [13] => 21398 [14] => 17025 [15] => 22781 [16] => 13098 )