มีสินค้า

950 BAHT
add to cart

พิเศษ ! รับ BOOKLET
GUNDAM NT MECHANICAL REPORT ฟรี 1 เล่ม เมื่อทำการสั่งซื้อ

/
q select pid from dex_product where pid<>'22200' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19971,18114,17026,21362,17025,21403,22781,19288,21398,18112,21573,13098,23527,20894,20052,19156,21406,24384 Array ( [0] => 19971 [1] => 18114 [2] => 17026 [3] => 21362 [4] => 17025 [5] => 21403 [6] => 22781 [7] => 19288 [8] => 21398 [9] => 18112 [10] => 21573 [11] => 13098 [12] => 23527 [13] => 20894 [14] => 20052 [15] => 19156 [16] => 21406 [17] => 24384 )