มีสินค้า

950 BAHT
add to cart

พิเศษ ! รับ BOOKLET
GUNDAM NT MECHANICAL REPORT ฟรี 1 เล่ม เมื่อทำการสั่งซื้อ

/
q select pid from dex_product where pid<>'22200' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19156,21573,17026,20894,20052,18112,21362,19288,19971,21398,13098,22781,21403,17025,21406,18114,18115 Array ( [0] => 19156 [1] => 21573 [2] => 17026 [3] => 20894 [4] => 20052 [5] => 18112 [6] => 21362 [7] => 19288 [8] => 19971 [9] => 21398 [10] => 13098 [11] => 22781 [12] => 21403 [13] => 17025 [14] => 21406 [15] => 18114 [16] => 18115 )