สินค้าเหลือน้อย

690 BAHT
add to cart

พิเศษ ! รับ BOOKLET
GUNDAM NT MECHANICAL REPORT ฟรี 1 เล่ม เมื่อทำการสั่งซื้อ

/
q select pid from dex_product where pid<>'22200' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19156,21362,19288,21403,20052,18114,17026,18115,21573,19971,20894,21398,18112,17025,13098,21406 Array ( [0] => 19156 [1] => 21362 [2] => 19288 [3] => 21403 [4] => 20052 [5] => 18114 [6] => 17026 [7] => 18115 [8] => 21573 [9] => 19971 [10] => 20894 [11] => 21398 [12] => 18112 [13] => 17025 [14] => 13098 [15] => 21406 )