มีสินค้า

950 BAHT
add to cart

พิเศษ ! รับ BOOKLET
GUNDAM NT MECHANICAL REPORT ฟรี 1 เล่ม เมื่อทำการสั่งซื้อ

/
q select pid from dex_product where pid<>'22200' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21398,19288,18114,20052,20894,21403,18112,22781,21362,19971,18115,21573,21406,17025,19156,23527,17026,24384 Array ( [0] => 21398 [1] => 19288 [2] => 18114 [3] => 20052 [4] => 20894 [5] => 21403 [6] => 18112 [7] => 22781 [8] => 21362 [9] => 19971 [10] => 18115 [11] => 21573 [12] => 21406 [13] => 17025 [14] => 19156 [15] => 23527 [16] => 17026 [17] => 24384 )