สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart

ของแถมภายในแผ่นประกอบด้วย

- Aqours original song CD (newly-recorded)
- booklet, mini illust book
- bonus disc (concert video), and various bonus footages (textless ED, trailers, photo sessions)

  • Adventure , Comedy , Idol
  • NTSC
q select pid from dex_product where pid<>'22151' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10415,12346,16824,4777,18626,15213,14189,12299,8588,23862,11368,12115,18684,8526,21951,23230,10795,19471 Array ( [0] => 10415 [1] => 12346 [2] => 16824 [3] => 4777 [4] => 18626 [5] => 15213 [6] => 14189 [7] => 12299 [8] => 8588 [9] => 23862 [10] => 11368 [11] => 12115 [12] => 18684 [13] => 8526 [14] => 21951 [15] => 23230 [16] => 10795 [17] => 19471 )