สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21584,22417,23644,23420,20469,21807,19531,21589,11772,20468,11774,11773,21588,21587,21338,23411,11776,23941 Array ( [0] => 21584 [1] => 22417 [2] => 23644 [3] => 23420 [4] => 20469 [5] => 21807 [6] => 19531 [7] => 21589 [8] => 11772 [9] => 20468 [10] => 11774 [11] => 11773 [12] => 21588 [13] => 21587 [14] => 21338 [15] => 23411 [16] => 11776 [17] => 23941 )