สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23941,21588,23420,23411,19531,21589,11775,23644,11772,20468,21807,20470,20469,21338,24716,21584,20471,21590 Array ( [0] => 23941 [1] => 21588 [2] => 23420 [3] => 23411 [4] => 19531 [5] => 21589 [6] => 11775 [7] => 23644 [8] => 11772 [9] => 20468 [10] => 21807 [11] => 20470 [12] => 20469 [13] => 21338 [14] => 24716 [15] => 21584 [16] => 20471 [17] => 21590 )