พรีออเดอร์

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19531,21584,21588,20471,11773,21807,20470,11775,20469,23029,22417,21589,20468,11776,21587,21338,21590,11774 Array ( [0] => 19531 [1] => 21584 [2] => 21588 [3] => 20471 [4] => 11773 [5] => 21807 [6] => 20470 [7] => 11775 [8] => 20469 [9] => 23029 [10] => 22417 [11] => 21589 [12] => 20468 [13] => 11776 [14] => 21587 [15] => 21338 [16] => 21590 [17] => 11774 )