พรีออเดอร์

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20470,11775,11773,11774,21590,11772,19531,21338,20471,11776,20469,20468,21584,21588,22417,21589,21587,21807 Array ( [0] => 20470 [1] => 11775 [2] => 11773 [3] => 11774 [4] => 21590 [5] => 11772 [6] => 19531 [7] => 21338 [8] => 20471 [9] => 11776 [10] => 20469 [11] => 20468 [12] => 21584 [13] => 21588 [14] => 22417 [15] => 21589 [16] => 21587 [17] => 21807 )