สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20468,11774,20469,23411,11772,21807,23420,11773,11775,21338,21588,21590,23029,21584,20470,21587,19531,11776 Array ( [0] => 20468 [1] => 11774 [2] => 20469 [3] => 23411 [4] => 11772 [5] => 21807 [6] => 23420 [7] => 11773 [8] => 11775 [9] => 21338 [10] => 21588 [11] => 21590 [12] => 23029 [13] => 21584 [14] => 20470 [15] => 21587 [16] => 19531 [17] => 11776 )