พรีออเดอร์

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19531,21589,11773,20470,21588,21338,20469,11775,11776,20471,11774,21807,21587,21584,11772,21590,20468 Array ( [0] => 19531 [1] => 21589 [2] => 11773 [3] => 20470 [4] => 21588 [5] => 21338 [6] => 20469 [7] => 11775 [8] => 11776 [9] => 20471 [10] => 11774 [11] => 21807 [12] => 21587 [13] => 21584 [14] => 11772 [15] => 21590 [16] => 20468 )