สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20470,20469,20468,21338,21590,22417,11775,19531,21588,11772,23411,21807,21584,11776,21589,11774,20471,23420 Array ( [0] => 20470 [1] => 20469 [2] => 20468 [3] => 21338 [4] => 21590 [5] => 22417 [6] => 11775 [7] => 19531 [8] => 21588 [9] => 11772 [10] => 23411 [11] => 21807 [12] => 21584 [13] => 11776 [14] => 21589 [15] => 11774 [16] => 20471 [17] => 23420 )