พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22148' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17914,2878,15064,214,2881,17866,15039,15084,3029,15070,17879,15071,18644,19353,15049,17873,17886,17878 Array ( [0] => 17914 [1] => 2878 [2] => 15064 [3] => 214 [4] => 2881 [5] => 17866 [6] => 15039 [7] => 15084 [8] => 3029 [9] => 15070 [10] => 17879 [11] => 15071 [12] => 18644 [13] => 19353 [14] => 15049 [15] => 17873 [16] => 17886 [17] => 17878 )