พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22148' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,763,215,17899,19354,15057,10509,2872,3255,15072,17873,17871,15077,15068,17878,17297,15049,17914,15084 Array ( [0] => 763 [1] => 215 [2] => 17899 [3] => 19354 [4] => 15057 [5] => 10509 [6] => 2872 [7] => 3255 [8] => 15072 [9] => 17873 [10] => 17871 [11] => 15077 [12] => 15068 [13] => 17878 [14] => 17297 [15] => 15049 [16] => 17914 [17] => 15084 )