มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10140,22571,1984,11740,22570,10139,19131,11550,20180,11469,11553,18211,24719,11739,17223,11470,11551,21711 Array ( [0] => 10140 [1] => 22571 [2] => 1984 [3] => 11740 [4] => 22570 [5] => 10139 [6] => 19131 [7] => 11550 [8] => 20180 [9] => 11469 [10] => 11553 [11] => 18211 [12] => 24719 [13] => 11739 [14] => 17223 [15] => 11470 [16] => 11551 [17] => 21711 )