มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10139,23340,22570,1334,21711,22569,11103,13679,21790,10177,21713,20181,23341,19134,11535,11552,19136,13205 Array ( [0] => 10139 [1] => 23340 [2] => 22570 [3] => 1334 [4] => 21711 [5] => 22569 [6] => 11103 [7] => 13679 [8] => 21790 [9] => 10177 [10] => 21713 [11] => 20181 [12] => 23341 [13] => 19134 [14] => 11535 [15] => 11552 [16] => 19136 [17] => 13205 )