พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21790,11553,17224,21017,22713,13203,19136,19724,1985,11547,10460,19131,21713,18211,19132,1335,11098,15539 Array ( [0] => 21790 [1] => 11553 [2] => 17224 [3] => 21017 [4] => 22713 [5] => 13203 [6] => 19136 [7] => 19724 [8] => 1985 [9] => 11547 [10] => 10460 [11] => 19131 [12] => 21713 [13] => 18211 [14] => 19132 [15] => 1335 [16] => 11098 [17] => 15539 )