มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13679,20182,19134,17223,14144,11534,22574,1984,1334,10139,11553,11552,11551,23341,13204,11554,22753,11470 Array ( [0] => 13679 [1] => 20182 [2] => 19134 [3] => 17223 [4] => 14144 [5] => 11534 [6] => 22574 [7] => 1984 [8] => 1334 [9] => 10139 [10] => 11553 [11] => 11552 [12] => 11551 [13] => 23341 [14] => 13204 [15] => 11554 [16] => 22753 [17] => 11470 )