พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11740,10140,19132,11553,11547,1335,11554,14144,17223,21712,10453,10139,11739,13679,13079,21711,19724,11534 Array ( [0] => 11740 [1] => 10140 [2] => 19132 [3] => 11553 [4] => 11547 [5] => 1335 [6] => 11554 [7] => 14144 [8] => 17223 [9] => 21712 [10] => 10453 [11] => 10139 [12] => 11739 [13] => 13679 [14] => 13079 [15] => 21711 [16] => 19724 [17] => 11534 )