พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'22147' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19131,20180,11549,22574,15539,22573,17224,22571,1335,22713,22570,11554,13204,11098,21017,11546,19132,10453 Array ( [0] => 19131 [1] => 20180 [2] => 11549 [3] => 22574 [4] => 15539 [5] => 22573 [6] => 17224 [7] => 22571 [8] => 1335 [9] => 22713 [10] => 22570 [11] => 11554 [12] => 13204 [13] => 11098 [14] => 21017 [15] => 11546 [16] => 19132 [17] => 10453 )